alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Shapes & subjects Irmina Staś, curator Gustaw Nawrocki, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2018