alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

Touch Irmina Staś, curator Leszek Czajka, Wizytująca Gallery, Warsaw, 2016