alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

Shapes & subjects Irmina Staś, curator Gustaw Nawrocki, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2018