alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Powtórzenia, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała, 2021, fot. Krzysztof Morcinek.