Irmina Staś ur. 1986.

W 2012 roku uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leona Tarasewicza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje jako asystentka w Pracowni Koncepcji Obrazu prof. Pawła Susida na Wydziale Sztuki Mediów.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.

Wyróżnienie Regulaminowe Jury w 42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015.

Wyróżnienie Redakcji “Art & Business” w 42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015.

Finał Strabag Artaward International 2013.

Nagroda Artystyczna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w drugiej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013.

Wyróżnienie Honorowe Jury w 22. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012 w Legnicy.

 

Wystawy indywidualne:

Kształty i przedmioty Irmina Staś, Galeria BWA Gorzów Wielkopolski, 2018

Grzebanie Irmina Staś i Paweł Matyszewski, Le Guern, Warszawa, 2017

Dotyk. Galeria Wizytująca, Warszawa 2016.

Przemiana materii Irmina Staś. Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa, 2016.

ORGAMIZMEN IRMINA STAŚ. Strabag Kunstforum - Artlounge im STRABAG Haus, Wiedeń, 2014.

ORGANIZMY Irmina Staś – malarstwo, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2013.

 

Wybrane wystawy zbiorowe:

Doświadczenie ciała – prace z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, BWA Gorzów Wlkp. 2017.

Co z tą abstrakcją?, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa 2017.

Po drugiej stronie (lustra), Regionalna Galeriia Sztuki w Igławie, Czechy. Tu jesteśmy. Prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, CSW Toruń, 2017.

Między systemami. Polskie współczesne malarstwo z kolekcji Krzysztofa Musiała Francisco Hernandez Contemporary Art Centre, Velez–Malaga, Hiszpania, 2016.

42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2015.

Niesmak pozostał. Wystawa poplenerowa. Pracownia R5, Białystok, 2015.

POTĘGA ABSTRAKCJI. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Mińsku, Białoruś, 2015.

Zapisy przemian, nasz wybór z kolekcji Krzysztofa Musiała. Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2015.

Mauerfall – 25 Jahre.Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, 2014.

Wątpia. Galeria Monopol, Warszawa 2014.

Plener z Miłoszem, PKO Bank Polski – Centrala, Warszawa 2014.

41 Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2013 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2013.

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, Legnica.

Coming Out. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2012, Warszawa, 2012.

Gdzie jest malarstwo? Pracownia Przestrzeni Malarskiej Tarasewicza i Susida, Galeria Atak, Warszawa, 2012.

Obecność malarstwa, uczniowie Leona Tarasewicza, Galeria Spokojna, Warszawa, 2012.

Artyści Sokratowi. Z okazji benefisu Sokrata Janowicza, Krynki, 2011.

Irmina Staś b. 1986

She earned her MA under Professor Leon Tarasewicz at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she is now Assistant to Professor Paweł Susid, Chair of the Concept of Painting, Media Art Department.

 

Awards:

Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage for 2015.

Honourable Mention of the Jury of the 42nd Painting Biennale BIELSKA JESIEŃ 2015.

Honourable Mention of the Editors of Art & Business at the 42nd Painting Biennale BIELSKA JESIEŃ 2015.

Finalist of the Strabag Artaward International 2013.

Art Award of the Poznań University of Arts’ second edition of the competition Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013.

Honourable Mention of the Jury of the 22nd National Review of Young Painting PROMOCJE 2012 in Legnica.

 

Individual exhibitions:

Shapes & subjects Irmina Staś. BWA Gorzów Wlkp. 2018

Digging in Irmina Staś i Paweł Matyszewski, Le Guern, Warsaw, 2017

Touch. Galeria Wizytująca, Warsaw, 2016.

Metabolism. Irmina Staś. Zachęta Project Room, Warsaw, 2016.

ORGAMIZMEN IRMINA STAŚ. Strabag Kunstforum - Artlounge im STRABAG Haus, Vienna, Austria, 2014.

ORGANIZMY Irmina Staś – painting, Galeria WizyTUjąca, Warsaw, 2013.

 

Selected group exhibitions:

Body experience – works from the collection Galerii Bielskiej BWA, BWA Gorzów Wlkp. 2017.

What about this abstraction?, Stefan Gierowski Foundation, Warsaw 2017.

Through the Looking Glass, Regional Art Gallery in Jihlava, Czech Republic, 2017.

HERE we are. Selected works of post-1945 Polish art from the collection of Krzysztof Musiał. CSW Toruń, 2017.

ENTRE SISTEMAS. Pintura polaca contemporánea en la colección de Krzysztof Musiał, Francisco Hernandez Contemporary Art Centre, Velez–Malaga, Spain, 2016.

42 Painting Biennale BIELSKA JESIEŃ 2015 under the patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2015.

Distaste stayed on. Works from open-air painting sessions. Pracownia R5 Studio, Białystok, 2015.

Power of Abstraction. Museum of Modern Fine Art, Minsk, Belarus, 2015.

Records changes, our selection from the collection of Krzysztofa Musiała. Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2015.

Mauerfall – 25 Jahre. Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, Germany, 2014.

Wątpia. Galeria Monopol, Warsaw, 2014.

Open Air With Miłosz, PKO Bank Polski Head Office, Warsaw, 2014.

41 Painting Biennale BIELSKA JESIEŃ 2013 under the patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2013.

National Review of Young Painting PROMOCJE 2012, Legnica

Coming Out. Academy of Fine Arts in Warsaw Graduation Exhibition 2012, Warsaw, 2012.

Where is painting? Tarasewicz and Susid’s Painting Space Studio, Galeria Atak, Warsaw, 2012.

The presence of paintings, Leon Tarasewicz’s students, Galeria Spokojna, Warsaw, 2012.

Artists to Sokrat. Sokrat Janowicz benefit exhibition, Krynki, 2011.

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]