alt

alt

Wątpia Irmina Staś, Martyna Ścibior, Zuzanna Ziółkowska, curator Anna Ciabach, Monopol Gallery, Warsaw, 2014