alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Touch Irmina Staś, curator Leszek Czajka, Wizytująca Gallery, Warsaw, 2016